Rektorat, 04.04.2017

Doktorska disertacija / Elektrotehnički fakultet / mr Martin Ćalasan04.04.2017.  Elektrotehnički fakultet


UNIVERZITET CRNE GORE

Elektrotehnički  fakultet u Podgorici

O  B  A  V  J  E  Š  T  A  V  A

javnost da se doktorska disertacija „Upravljanje prekidačkim reluktantnim generatorom i topologije energetskog pretvarača za rad u kontinualnom režimu“, kandidata mr Martina Ćalasana, saradnika u nastavi na Elektrotehničkom fakultetu u Podgorici i Izvještaj Komisije za ocjenu doktorske disertacije, u sastavu:

1. Prof. dr Emil Levi, Faculty of Engineering and Technology Liverpool John Moores University,
2. Dr Vladan Vujičić, redovni profesor Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta Crne Gore,
3. Dr Gojko Joksimović, redovni profesor Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta Crne Gore,

nalaze u Univerzitetskoj biblioteci radi uvida javnosti, u trajanju od 30 dana od dana objavljivanja.