Rektorat, 05.04.2017

Odbrana magistarskog rada / Prirodno - matematički fakultet / Aleksandar Petrović05.04.2017.  Prirodno - matematički fakultet


 

Kandidat ALEKSANDAR PETROVIĆ braniće magistarski rad pod nazivom

"KOMPLEKSNI PROJEKTIVNI PROSTOR SA METRIKOM FUBINI-ŠTUDI I UOPŠTENJA"

Komisija za odbranu magistarskog rada:

1. dr Svjetlana Terzić, redovni profesor PMF-a u Podgorici, mentor;
2. dr David Kaljaj, redovni profesor PMF-a u Podgorici, član,
3. dr Vladimir Jaćimović, redovni profesor PMF-a u Podgorici, član.

Odbrana rada će se održati u utorak, 11. aprila 2017. godine, sa početkom u 13:30 časova u svečanoj sali (broj 225) u zgradi tehničkih fakulteta.