Rektorat, 13.04.2017

Odbrana magistarskog rada / Fakultet za turizam i hotelijerstvo / Perović Sanja13.04.2017.  Fakultet za turizam i hotelijerstvo


 

Obavještava se javnost da  će kandidat Perović Sanja javno braniti magistarski rad pod nazivom "Motiv starog crnogorskog puta u putopisnoj literaturi i potencijali njegove turističke valorizacije", pred Komisijom u sastavu:

Prof. dr Andriela Vitić- Ćetković, predsjednik Komisije,

Prof. dr Ivona Jovanović, mentor,

Prof. dr Đurđica Perović, član.

Odbrana će se održati dana 19.04.2017. godine sa početkom u 12 časova, u Svečanoj sali Fakulteta za turizam i hotelijerstvo u Kotor.