Rektorat, 09.03.2017

Magistarski rad / Istorijski institut UCG / Irvin Masličić09.03.2017.  Istorijski institut UCG


 

I S T O R I J S K I   I N S T I T U T
P O D G O R I C A

O B A V J E Š T E N J E

Obavještavamo vas da je magistarski rad kandidata  IRVINA MASLIČIĆA, pod naslovom: Estetika ručno tkanih ćilima u sjevernim djelovima Crne Gore (Berane, Bijelo Polje, Rožaje, Plav i Gusinje), izložen na uvid javnosti u biblioteci Istorijskog instituta Univerziteta Crne Gore i Centralnoj univerzitetskoj biblioteci,  15 dana, počev od 09.03.2017. godine.

Primjedbe na magistarski rad se mogu dostaviti Vijeću Istorijskog instituta Univerziteta Crne Gore u navedenom periodu.