Rektorat, 19.04.2017

Magistarski rad / Ekonomski fakultet / Olivera Raičević19.04.2017.  Ekonomski fakultet


 

OBAVJEŠTENJE


STUDENT MAGISTARSKIH STUDIJA : OLIVERA RAIČEVIĆ
DOSIJE BR: M 08/348 URADILA  JE MAGISTARSKI RAD NA TEMU:   

ULOGA OBRAZOVANJA U FORMIRANJU PONUDE NA TRŽIŠTU RADA
Mentor: Prof. dr Žarko Božović

RAD SE NALAZI U CENTRALNOJ UNIVERZITETSKOJ BIBLIOTECI I ODJELJKU BIBLIOTEKE EKONOMSKOG FAKULTETA I STAVLJA SE NA UVID JAVNOSTI 15 DANA, OD 19.04.2017. DO 05.05.2017. GODINE.

EVENTUALNE PRIMJEDBE NA MAGISTARSKI RAD DOSTAVITI VIJEĆU EKONOMSKOG FAKULTETA U NAVEDENOM PERIODU.

PODGORICA, 19.04. 2017. GODINE