Rektorat, 20.04.2017

Magistarski rad / Biotehnički fakultet / Bajagić Balša20.04.2017.  Biotehnički fakultet


 

Obavještava javnost da se Magistarski rad: „Automatizacija sistema za navodnjavanje u povrtarstvu“ kandidata Bajagić Balše sa Izvještajem Komisije za ocjenu magistarskog rada, nalazi u Univerzitetskoj biblioteci i biblioteci Biotehničkog fakulteta.