Rektorat, 20.04.2017

Magistarski rad / Ekonomski fakultet / Radule Novović20.04.2017.  Ekonomski fakultet


 

OBAVJEŠTENJE

 

STUDENT MAGISTARSKIH STUDIJA Radule Novović
DOSIJE BROJ M 09/223
URADIO JE MAGISTARSKI RAD NA TEMU:

"ETIČKA DIMENZIJA INFORMACIONOG DRUŠTVA"
Mentor : Prof. dr Vujica Lazović

RAD SE NALAZI U CENTRALNOJ UNIVERZITETSKOJ BIBLIOTECI I ODJELJKU BIBLIOTEKE EKONOMSKOG FAKULTETA I STAVLJA SE NA UVID JAVNOSTI 15 DANA, OD 20. 04. 2017. DO 07. 05. 2017. GODINE.

EVENTAULNE PRIMJEDBE NA MAGISTARSKI RAD DOSTAVITI VIJEÆU EKONOMSKOG FAKULTETA U NAVEDENOM PERIODU.

PODGORICA, 20.04.2017. GODINE