Rektorat, 20.04.2017

Magistarski rad / Prirodno - matematički fakultet / Jasmin Kuč20.04.2017.  Prirodno - matematički fakultet


 

                                                                                                           O B A V J E Š T E NJE

 

Magistarski rad pod nazivom “KONCENTRACIJE RADONA (222Rn) u zemljištu Podgorice” kandidata Jasmina Kuča dat je na uvid javnosti u Univerzitetskoj biblioteci.

Eventualne primjedbe na magistarski rad dostaviti Vijeću Prirodno-matematičkog fakulteta u roku od 15 dana, počev od 20. 04. 2017. godine