Rektorat, 26.04.2017

Odbrana magistarskog rada / Filološki fakultet / Jasmina Ćeranić26.04.2017.  Filološki fakultet


 

UNIVERZITET CRNE GORE
FILOLOŠKI FAKULTET

 

OBAVJEŠTENJE

Jasmina Ćeranić javno će braniti magistarski rad Izazovi u prevođenju finansijske terminologije u crnogorskom, engleskom i francuskom jeziku, pred Komisijom u sastavu:

1.  Prof. dr Igor Lakić, Filološki fakultet Nikšić;
2.  Prof. dr Marjana Đukić, Filološki fakultet Nikšić;
3.  Prof. dr Vesna Bulatović, Filološki fakultet Nikšić.

Javna odbrana obaviće se 3. 05. 2017. u 17h, na Filološkom fakultetu.