Rektorat, 04.05.2017

Magistarski rad / Fakultet za turizam i hotelijerstvo / Miljanić Jelena04.05.2017.  Fakultet za turizam i hotelijerstvo


 

Obavještavaju se zainteresovani da se rad magistranta Miljanić Jelene pod nazivom “Doprinos procesnog pristupa efikasnijem upravljanju zaštitom voda i razvoju turizma barskog primorja”” nalazi u biblioteci Fakulteta za turizam i hotelijerstvo i Univerzitetskoj biblioteci, na uvid javnosti od 04.05.2017.godine. 

Primjedbe na magistarski rad se mogu dostaviti u roku od 15 dana od dana isticanja obavještenja na sajtu.