Rektorat, 08.05.2017

Magistarski rad / Fakultet za sport i fizičko vaspitanje / Ivana Koprivica08.05.2017.  Fakultet za sport i fizičko vaspitanje


 

OBAVJEŠTENJE

Magistarski rad na temu: ‘’Morfološke, motoričke i funkcionalne  razlike učenika osnovnih škola u zavisnosti od njihove sportske usmjerenosti’’, kandidata Ivane Koprivica, stavljen je na uvid javnosti u bibilioteci Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje i Univerzitetskoj biblioteci.

Eventualne primjedbe na magistarski rad dostaviti Vijeću Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje u roku od 15 dana, počev od 09.05.2017.godine.