Rektorat, 12.05.2017

Odbrana magistarskog rada / Filološki fakultet / Milica Radojičić12.05.2017.  Filološki fakultet


 

UNIVERZITET CRNE GORE
FILOLOŠKI FAKULTET

OBAVJEŠTENJE

Milica Radojičić javno će braniti magistarski rad Tipovi komike u Prustovom djelu prema kategorizaciji Anrija Bergsona, pred Komisijom u sastavu:

1.  Doc. dr Spomenka Delibašić, Filološki fakultet, Nikšić;
2.  Prof. dr Dragan Bogojević, Filološki fakultet, Nikšić;
3.  Professeur Jean-Jacques Tatin-Gourier, Univerzitet Fransoa Rable, Tur.

Javna odbrana obaviće se 18. 05. 2017. u 11.30, u svečanoj sali Fakulteta.

 

Nikšić, 12. 05. 2017.