Rektorat, 15.05.2017

Magistarski rad / Fakultet za turizam i hotelijerstvo / Bošković Slavica15.05.2017.  Fakultet za turizam i hotelijerstvo


 

Obavještavaju se zainteresovani da se rad magistranta Bošković Slavice pod nazivom “Poreske obaveze turističke privrede u Crnoj Gori i regionu” nalazi u biblioteci Fakulteta za turizam i hotelijerstvo i Univerzitetskoj biblioteci, na uvid javnosti od 15.05.2017.godine. 

Primjedbe na magistarski rad se mogu dostaviti u roku od 15 dana od dana isticanja obavještenja na sajtu.