Rektorat, 13.03.2017

Odbrana doktorske disertacije / Filološki fakultet / Mr Olivera Popović13.03.2017.  Filološki fakultet


 

UNIVERZITET CRNE GORE
FILOLOŠKI FAKULTET

OBAVJEŠTENJE

Mr Olivera Popović javno će braniti doktorsku disertaciju Italijanski putopis XIX vijeka o Crnoj Gori, pred Komisijom u sastavu:

1.  Prof. dr Vesna Kilibarda, Filološki fakultet, Nikšić;
2.  Prof. dr Sanja Roić, Filozofski fakultet, Zagreb;
3.  Prof. dr Dragan Bogojević, Filološki fakultet, Nikšić.

Javna odbrana obaviće se 24. 03. 2017. godine u 11 sati, u svečanoj sali Fakulteta.