Rektorat, 14.03.2017

Magistarski rad / Elektrotehnički fakultet / Petar Sekulić14.03.2017.  Elektrotehnički fakultet


 

UNIVERZITET CRNE GORE
ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET-PODGORICA

O B A V J E Š T E NJ E

Magistarski rad «Primjena metode potpornih vektora u biomedicinskim aplikacijama»,kandidata Petra Sekulića, Spec.Sci,nalazi se u Univerzitetskoj biblioteci, radi uvida javnosti.