Rektorat, 16.03.2017

Magistarski rad / Fakultet za turizam i hotelijerstvo / Perović Sanja16.03.2017.  Fakultet za turizam i hotelijerstvo


 

Obavještavaju se zainteresovani da se rad magistranta Perović Sanje pod nazivom “Motivi starog crnogorskog puta u putopisnoj literaturi i potencijali njegove turističke valorizacije“, nalazi u biblioteci Fakulteta za turizam i hotelijerstvo i Univerzitetskoj biblioteci, na uvid javnosti od 16.03.2017.godine. 

Primjedbe na magistarski rad se mogu dostaviti u roku od 15 dana od dana isticanja obavještenja na sajtu.