Rektorat, 14.09.2018

Magistarski rad/ Tamara Cupać/ Fakultet za sport i fizičko vaspitanjeMagistarski rad  na temu: „Analiza stavova potrošača prema spa industriji i njihove intencije da ponovo koriste spa proizvode i usluge na području opštine Tivat“ kandidata Tamare Cupać, stavljen je na uvid javnosti u Univerzitetskoj bibilioteci.

Eventualne primjedbe na magistarski rad dostaviti Vijeću Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje u roku od 15 dana od isticanja obavještenja.