Rektorat, 22.03.2017

Odbrana magistarskog rada / Fakultet političkih nauka / Dragana Marković22.03.2017.  Fakultet političkih nauka


 

Magistrantkinja Dragana Marković braniće magistarski rad, pod naslovom Američko-kineski odnosi u XXI vijeku: uloga globalnih partnera ili rivala, dana 31. 03. 2017. godine, u 10 časova, na Fakultetu političkih nauka (sala V).

Magistrantkinja Dragana Marković braniće magistarski rad pred Komisijom, u sastavu:

Prof. dr Saša Knežević, predsjednik Komisije

Doc. dr Boris Vukićević, mentor

Prof. dr Srđan Darmanović, član Komisije