Rektorat, 23.03.2017

Odbrana magistarskog rada / Arhitektonski fakultet / Branko Lutovac23.03.2017.  Arhitektonski fakultet

“UTICAJ KONTEKSTA NA KONCEPT HOTELSKIH OBJEKATA NA SJEVERU CRNE GORE”


 

UNIVERZITET CRNE GORE
ARHITEKTONSKI FAKULTET PODGORICA

Branko Lutovac, spec.sci.arh., javno će  braniti magistarski rad  na temu “UTICAJ KONTEKSTA NA KONCEPT HOTELSKIH OBJEKATA NA SJEVERU CRNE GORE” pred Komisijom u sastavu:

1.  Dr Veljko Radulović, docent Univerziteta Crne Gore na Arhitektonskom fakultetu u Podgorici, predsjednik
2.  Dr Slavica Stamatović Vučković, docent Univerziteta Crne Gore na Arhitektonskom fakultetu u Podgorici, član
3.  Dr Rifat Alihodžić, vanredni profesor  Univerziteta Crne Gore na Arhitektonskom fakultetu u Podgorici, član i mentor

Odbrana će se održati u petak, 31. marta 2017. godine  sa početkom u 12:00 časova,  na  Arhitektonskm  fakultetu u Podgorici.