Rektorat, 27.09.2018

Magistarski rad/Amar Kapić/Elektrotehnički fakultet 

UNIVERZITET CRNE GORE

 

ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET-PODGORICA

 

 

O B A V J E Š T E NJ E

  

         Magistarski rad «Prijedlog algoritma za praćenje tačke maksimalne snage fotonaponskih panela», kandidata Amara Kapića, Spec.Sci., nalazi se u Univerzitetskoj biblioteci, radi uvida javnosti.