Rektorat, 27.03.2017

Odbrana magistarskog rada / Elektrotehnički fakultet / Elma Hot27.03.2017.  Elektrotehnički fakultet


 

UNIVERZITET CRNE GORE
Elektrotehnički fakultet – Podgorica

O B A V J E Š T A V A

javnost da će kandidatkinja Elma Hot, Spec.Sci, javno braniti magistarski rad pod nazivom: Klasterizacija i vizuelizacija pedoloških podataka korištenjem data-mining tehnika i prostorne interpolacije“,pred Komisijom u sastavu:

1.  Dr Mirko Knežević, Biotehnički fakultet Podgorica, predsjednik,
2.  Prof. dr Vesna Popović-Bugarin, ETF Podgorica, mentor,
3.  Prof. dr Slobodan Đukanović, ETF Podgorica, član.  

Odbrana će se održati dana 03. 04. 2017. godine, sa početkom u 11:00 časova, u Svečanoj sali tehničkih fakultetau Podgorici.