Rektorat, 28.03.2017

Magistarski rad / Ekonomski fakultet / Marija Jovović28.03.2017.  Ekonomski fakultet


 

OBAVJEŠTENJE

 

STUDENT  MAGISTARSKIH STUDIJA MARIJA JOVOVIĆ
DOSIJE BROJ M 06/379
URADIO  JE MAGISTARSKI RAD NA TEMU:

"LOKALNA PODRŠKA MEĐUNARODNOM BRENDU NA PRIMJERU KOMPANIJE T-MOBILE CRNA GORA"
Mentor : Prof. dr Milorad Jovović

RAD SE NALAZI U CENTRALNOJ UNIVERZITETSKOJ BIBLIOTECI I ODJELJKU BIBLIOTEKE EKONOMSKOG FAKULTETA I STAVLJA SE NA UVID  JAVNOSTI 15 dana, od 28.03. 2017.  DO 11.04. 2017. GODINE.

EVENTAULNE PRIMJEDBE NA MAGISTARSKI RAD DOSTAVITI BIBLIOTECI EKONOMSKOG FAKULTETA I BIBLIOTECI UNIVERZITETA CRNE GORE U NAVEDENOM PERIODU.

PODGORICA, 28.03.2017. GODINE