Rektorat, 30.03.2017

Odbrana magistarskog rada / Filološki fakultet / Branka Miletić Kovačević30.03.2017.  Filološki fakultet


 

UNIVERZITET CRNE GORE
FILOLOŠKI FAKULTET

 

OBAVJEŠTENJE

Branka Miletić Kovačević javno će braniti magistarski rad Frazeologizmi u razgovornom stilu sjevera Crne Gore, pred Komisijom u sastavu:

1.  Prof. dr Rajka Glušica, Filološki fakultet Nikšić;
2.  Prof. dr Zorica Radulović, Filološki fakultet Nikšić;
3.  Prof. dr Miodarka Tepavčević, Filološki fakultet Nikšić.

Javna odbrana obaviće se 05.04.2017. godine u 12h, u svečanoj sali Fakulteta.

Nikšić, 30. 03. 2017.