Rektorat, 04.10.2018

Magistarski rad/ Blažo Jabučanin/ Fakultet za sport i fizičko vaspitanjeKandidat  Blažo Jabučanin, javno će braniti magistarski rad na temu: “Antropometrijski parametri kao pokazatelji gojaznosti djece mlađeg školskog uzrasta sa područja opštine Budva’’, pred komisijom u sastavu:

 

  1. Prof. dr Kemal Idrizović, predsjednik
  2. Prof. dr Duško Bjelica, mentor
  3. Prof. dr Marin Ćorluka, član

 

Odbrana će se održati dana 08.10.2018.godine sa početkom u 10:00 časova, na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje u Nikšiću.