Rektorat, 31.03.2017

Magistarski rad / Fakultet političkih nauka / Milica Joksimović31.03.2017.  Fakultet političkih nauka


 

Magistarski rad, pod naslovom Zapadna Njemačka u vrijeme Adenauera, magistrantkinje Milice Joksimović, izložen je u Biblioteci Fakulteta političkih nauka i Centralnoj univerzitetskoj biblioteci UCG.

Primjedbe na magistarski rad se mogu dostaviti Vijeću Fakulteta političkih nauka, u roku od 15 dana od dana isticanja obavještenja na sajtu Fakulteta političkih nauka i sajtu Univerziteta Crne Gore.