Rektorat, 11.10.2018

Doktorski rad/ Malsor Gjonbalaj/Fakultet za sport i fizičko vaspitanje 

Fakultet za sport i fizičko vaspitanje obavještava javnost da će  kandidat mr Malsor Gjonbalaj javno braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: ''Somatotipske karakteristike, bazično - motoričke, specifične - motoričke i funkcionalne sposobnosti mlađih fudbalera prema njihovoj poziciji u igri’’, pred Komisijom u sastavu:

 

  1. Prof.dr Stevo Popović, Fakultet za sport i fizičko vaspitanje Univerziteta Crne Gore, predsjednik
  2. Prof.dr Georgi Georgiev, Fakultet za fizičko obrazovanje, sport i zdravlje Univerziteta ’’Sv. Kiril i Metodij’’ iz Skoplja, mentor
  3. Prof.dr Duško Bjelica, redovni profesor Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje Univerziteta Crne Gore, komentor
  4. Prof.dr Miroslav Kezunović, Fakultet za sport i fizičko vaspitanje Univerziteta Crne Gore, član
  5. Prof.dr Kemal Idrizović, Fakultet za sport i fizičko vaspitanje Univerziteta Crne Gore, član

 

Odbrana će se održati dana 22.10.2018.godine sa početkom u 12:30 časova, na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje u Nikšiću.