Rektorat, 11.10.2018

Doktorski rad/Fitim Arifi/Fakultet za sport i fizičko vaspitanje 

 

Fakultet za sport i fizičko vaspitanje obavještava javnost da će  kandidat mr Fitim Arifi javno braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: 'Tjelesna visina adolescenata na Kosovu i njen odnos sa drugim antropometrijskim mjerama kao potencijalnim prediktorima'', pred Komisijom u sastavu:

  1. Prof.dr Duško Bjelica, Fakultet za sport i fizičko vaspitanje Univerziteta Crne Gore, predsjednik
  2. Prof.dr Stevo Popović, Fakultet za sport i fizičko vaspitanje Univerziteta Crne Gore, mentor
  3. Prof.dr Zoran Milošević, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Novom Sadu,član
  4. Prof.dr Marin Ćorluka, Fakultet prirodoslovnih-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru, član
  5. Prof.dr Kemal Idrizović, Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje Univerziteta Crne Gore, član

 

Odbrana će se održati dana 22.10.2018.godine sa početkom u 11:30 časova, na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje u Nikšiću.