Rektorat, 11.10.2018

Doktorski rad/Bahri Gnjinovci/Fakultet za sport i fizičko vaspitanje 

Fakultet za sport i fizičko vaspitanje obavještava javnost da će  kandidat mr Bahri Gjinovci javno braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: ''Efekti pliometrijskog trenažnog programa na morfološke karakteristike, bazično-motoričke sposobnosti i situaciono-motoričke sposobnosti odbojkašica’’, pred Komisijom u sastavu:

  1. Prof. dr Duško Bjelica, Fakultet za sport i fizičko vaspitanje  Univerziteta Crne Gore, predsjednik
  2. Prof. dr Kemal Idrizović, Fakultet za sport i fizičko vaspitanje Univerziteta Crne Gore, mentor
  3. Prof. dr Marin Ćorluka, Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru, član

Odbrana će se održati dana 22.10.2018.godine sa početkom u 10:30 časova, na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje u Nikšiću.