Rektorat, 12.10.2018

Magistarski rad/ Sanja Lončar/ Ekonomski fakultet 

Student  magistarskih studija Sanja Lončar dosije broj m 08/359  uradila  je magistarski rad na temu:

 

     " Model sistema poslovne inteligencije za analizu prodaje u telekomunikacionim kompanijama"

mentor : prof. dr Ljiljana Kašćelan

Rad se nalazi u Centralnoj univerzitetskoj biblioteci  i  odjeljku biblioteke  Ekonomskog fakulteta  i  stavlja se na uvid  javnosti

 

15 dana, od 12.10. 2018.  do 26.10. 2018. godine

 

Eventualne primjedbe na magistarski rad dostaviti biblioteci Ekonomskog fakulteta i biblioteci Univerziteta Crne Gore u navedenom periodu.

 

Podgorica, 12.10.2018. godine