Rektorat, 19.10.2018

Magistarski rad/ Vidosava Vilotijević/Mašinski fakultet 

VIDOSAVA VILOTIJEVIĆ, braniće magistarski rad pod nazivom „ Odabir instalisanog protoka kod malih hidroelektrana“ u srijedu 24. 10. 2018. godine u Sali 224/II – Zgrada Tehničkih fakulteta sa početkom u 10:00 časova, pred Komisijom u sastavu:

 

  1. Prof. dr Vladan Ivanović, redovni profesor, predsjednik
  2. Prof. dr Igor Vušanović, redovni profesor, član
  3. Prof. dr Uroš Karadžić, vanredni profesor, mentor

 

    

                                                                       Dekanat Mašinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore