Rektorat, 05.06.2017

Doktorska disertacija / Pravni fakultet / mr Velibor Korać 

UNIVERZITET CRNE GORE
PRAVNI FAKULTET

O B A V J E Š T E NJ E

Mr Velibor Korać braniće doktorsku disertaciju pod naslovom Uloga notara u sastavljanju pravnih poslova sa posebnim osvrtom na analizu uporednopravnih rješenja, dana 09.06.2017. godine u svečanoj sali Pravnog fakulteta sa početkom u 11h, pred Komisijom u sastavu:

1.  Prof. dr Miodrag Orlić, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu
2.  Prof. dr Zoran Rašović, redovni profesor, Univerzitet Crne Gore
3.  Prof. Olga Cvejić Jančić, redovni profesor, Univerzitet u Novom Sadu

 

Podgorica,

05.06.2017. god.