Rektorat, 06.06.2017

Magistarski rad / Fakultet političkih nauka / Miloš Vukanović 

Magistarski rad, pod naslovom Uticaj Iranske revolucije na spoljnu politiku SAD ka Iranu i Bliskom istoku, magistranta Miloša Vukanovića, izložen je u Biblioteci Fakulteta političkih nauka i Centralnoj univerzitetskoj biblioteci UCG.

 

Primjedbe na magistarski rad se mogu dostaviti Vijeću Fakulteta političkih nauka, u roku od 15 dana od dana isticanja obavještenja na sajtu Fakulteta političkih nauka i sajtu Univerziteta Crne Gore.