Rektorat, 01.11.2018

Magistarski rad/ Bojan Knežević/ Ekonomski fakultet 

Student magistarskih studija-primijenjene studije menadžmenta, Ekonomskog fakulteta Univerziteta Crne Gore, Bojan Knežević, 

dosije br: m 13/10, 

uradio je magistarski rad na temu:

Dizajniranje i implementacija poslovnih baza podataka na primjeru poslovanja sportsko-rekreativne organizacije

mentor: prof. dr Ljiljana Kašćelan

Rad se nalazi u Centralnoj univerzitetskoj biblioteci i odjeljku biblioteke Ekonomskog fakulteta i stavlja se na uvid javnosti

15 dana, od 1.11. 2018. do 15.11. 2018. godine.


eventualne primjedbe na magistarski rad dostaviti

Vijeću Ekonomskog fakulteta u navedenom periodu.

Podgorica, 01.11.2018. godine