Rektorat, 02.11.2018

Doktorska disertacija/Jelena Stjepčević/Pomorski fakultet KotorPomorski fakultet Univerziteta Crne Gore obavještavajavnost da se doktorska disertacija kandidata mr Jelene Stjepčević pod nazivom „Institucionalni okvir  korporativnog upravljanja u tranzicijskim  privredama sa osvrtom na morske luke“ i izvještaj komisije za ocjenu doktorske disertacije u sastavu:

  • Dr Miomir Jakšić, red.prof. Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu,
  • Dr Anđelko Lojpur, red. prof.Ekonomskog fakulteta Univerziteta Crne Gore,
  • Dr Veselin Drašković, red. prof. Pomorskog fakulteta Kotor Univerziteta Crne Gore, mentor,

nalaze u Centralnoj univerzitetskoj biblioteci i Pomorskoj biblioteci, na uvid javnosti u trajanju od trideset dana od dana objavljivanja obavještenja.

 

 POMORSKI FAKULTET KOTOR

 DOKTORSKE STUDIJE