Rektorat, 13.06.2017

Magistarski rad / Istorijski institut / Ljiljana BajčetićJavna odbrana magistarskog rada:"Kultura svakodnevice Pljevalja tridesetih godina XX vijeka", kandidatkinje Ljiljane Bajčetić, biće održana u Biblioteci istorijskog instituta, u Podgorici, u petak 16. juna 2017. godine sa početkom u 11,00 časova.

                                                                                   D I R E K T O R

                                                                               Dr Momčilo D. Pejović