Rektorat, 02.11.2018

Magistarski rad/ Miloš Kovačević/ Fakultet za sport i fizičko vaspitanje 

Magistarski rad  na temu: „Fizička aktivnost starijih muškaraca u Crnoj Gori, u odnosu na njihovu starosnu dob“ kandidata Miloša Kovačevića, stavljen je na uvid javnosti u Univerzitetskoj bibilioteci.

Eventualne primjedbe na magistarski rad dostaviti Vijeću Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje u roku od 15 dana od isticanja obavještenja.