Rektorat, 25.11.2015

Magistarski rad / Ekonomski fakultet / Ksenija Slavković25.11.2015.  Ekonomski fakultet

,,Svjetska trgovinska organizacija i globalni trgovinski tokovi "


 

 

Student magistarskih studija Ksenija Slavković, dosije broj m 12/113, uradila je magistarski rad na temu: ,,Svjetska trgovinska organizacija i globalni trgovinski tokovi ", pod mentorstvom prof. dr Danijele Jaćimović.

Rad se nalazi u biblioteci Ekonomskog fakulteta i biblioteci Univerziteta Crne Gore i stavlja se na uvid javnosti 15 dana, od 25.11.2015. do 09.12.2015.godine.

Eventualne primjedbe na magistarski rad dostaviti biblioteci Ekonomskog fakulteta i biblioteci Univerziteta Crne Gore u navedenom periodu.