Rektorat, 20.11.2018

Magistarski rad/ Jadranka Deletić/Filozofski fakultetMagistarski rad Jadranke Deletić Regionalni aspekti Mokre planine, izložen je u Biblioteci Filozofskog fakulteta i Centralnoj univerzitetskoj bilioteci. Na isti se mogu dostaviti primjedbe Filozofskom fakultetu u roku od 15 dana od dana isticanja obavještenja.


Nikšić, 20.11.2018.godine