Rektorat, 07.11.2018

Magistarski rad/ Zorica Hajduković/ Ekonomski fakultet 

Student  magistarskih studija Zorica Hajduković, dosije broj m 09/235, uradila  je magistarski rad na temu: "Odnosi sa javnošću u neprofitnim organizacijama na primjeru Zavoda za zapošljavanje Crne Gore".

 Mentor: Prof. dr Božo Mihailović

 

Rad se nalazi u centralnoj univerzitetskoj biblioteci  i  biblioteci  ekonomskog fakulteta  i  stavlja se na uvid  javnosti 15 dana, od 07. 11. 2018.  do 23. 11. 2018. godine.

Eventaulne  primjedbe  na  magistarski  rad  dostaviti vijeću  Ekonomskog  fakulteta  i  Biblioteci  Univerziteta Crne  Gore  u  navedenom  periodu.

Podgorica, 07. 11. 2018.  godine