Rektorat, 22.10.2018

Doktorska disertacija mr Ljiljane Pjerotić/ Ekonomski fakultet 

Doktorska disertacija MR LJILJANE PJEROTIĆ, pod naslovom „Upravljanje održivim razvojem turizma u kontekstu evropskih integracija“ i Izvještaj o ocjeni doktorske disertacije, izloženi su u Centralnoj univerzitetskoj biblioteci.

Izvještaj o ocjeni doktorske disertacije podnijela je Komisija, u sastavu:

- Prof. dr BOŽO MIHAILOVIĆ, mentor

Redovni profesor Ekonomskog fakulteta Univerziteta Crne Gore;

- Prof. dr BORISLAV USKOKOVIĆ, član Komisije

Redovni profesor Ekonomskog fakulteta Univerziteta Crne Gore;

- Prof. dr RADE RATKOVIĆ, član Komisije

Redovni profesor Fakulteta za biznis i turizam Budva, Univerziteta Adriatik, Bar.

 

Pregled doktorske disertacije i Izvještaja se može izvršiti u roku od 30 dana od dana objavljivanja ovog obavještenja, u Centralnoj univerzitetskoj biblioteci (Podgorica, ulica Džordža Vašingtona bb), a primjedbe se mogu dostaviti Vijeću Ekonomskog fakulteta (ulica Jovana Tomaševića 37).