Rektorat, 27.11.2018

Magistarski rad/Danka Vuletić/Filozofski fakultetDanka Vuletić, javno će braniti magistarski rad Socijalna inkluzija Roma i Egipćana u osnovnoj školi: Studija slučaja u OŠ „Mileva Lajović Lalatović“,  pred Komisijom u sastavu:

  1. Doc dr Biljana Maslovarić, Filozofski fakultet Nikšić
  2. dr Tatjana Novović , Filozofski fakultet Nikšić
  3. dr Rade  Šarović,  Filozofski fakultet Nikšić

Javna odbrana obaviće se 03. 12. 2018. godine u 9 i 30 časova u svečanoj sali Filozofskog fakulteta.