Rektorat, 29.11.2018

Magistarski rad/Aleksandra Šušić/Građevinski fakultetMagistarski rad pod naslovom “Analiza zgrade sa armiranobetonskim jezgrom pri seizmičkom opterećenju”, autora Aleksandre Šušić, spec.sci građ., izložen u dekanatu Građevinskog fakulteta i u Univerzitetskoj biblioteci Univerziteta Crne Gore počev od 29.11.2018. godine.

Primjedbe na magistarski rad mogu se dostaviti Vijeću Građevinskog fakulteta u roku od 15 dana od dana isticanja ovog obavještenja.