Rektorat, 03.12.2018

Polazna istraživanja/ Marina Vukotić/ Fakultet za sport i fizičko vaspitanjeFakultet za sport i fizičko vaspitanje iz Nikšića obavještava javnost:

Student doktorskih studija mr Marina Vukotić, braniće polazna istraživanja na temu: “Tjelesna visina adolescenata u Crnoj Gori i njen odnos sa drugim longitudinalnim mjerama kao potencijalnim prediktorima” pred Komisijom za ocjenu podobnosti doktorske teze u sljedećem sastavu:

  1. prof. dr Duško Bjelica, predsjednik
  2. prof. dr Georgi Georgiev, mentor
  3. prof. dr Kemal Idrizović, član
  4. prof. dr Stevo Popović, član
  5. prof. dr Miroslav Kezunović, član

Odbrana će se održati u utorak, 11.12.2018. godine u 12:00 časova u sali 14.II, na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje Univerziteta Crne Gore.