Rektorat, 25.11.2015

Magistarski rad / Ekonomski fakultet / Đorđe Kaluđerović25.11.2015.  Ekonomski fakultet

"ZNAČAJ UPRAVLJANJA INTELEKTUALNIM KAPITALOM U JAVNOM SEKTORU "


 

STUDENT MAGISTARSKIH STUDIJA: KALUĐEROVIĆ ĐORĐE
DOSIJE BR: M13/93

URADIO JE MAGISTARSKI RAD NA TEMU: 
"ZNAČAJ UPRAVLJANJA INTELEKTUALNIM KAPITALOM U JAVNOM SEKTORU "
Mentor: Prof. dr Žarko Božović

RAD SE NALAZI U BIBLIOTECI EKONOMSKOG FAKULTETA I BIBLIOTECI UNIVERZITETA CRNE GORE I STAVLJA SE NA UVID JAVNOSTI 15 DANA, OD 25.11.2015. DO 09.12.2015.GODINE.

EVENTUALNE PRIMJEDBE NA MAGISTARSKI RAD DOSTAVITI BIBLIOTECI EKONOMSKOG FAKULTETA I BIBLIOTECI UNIVERZITETA CRNE GORE U NAVEDENOM PERIODU.