Rektorat, 13.12.2018

Magistarski rad/ Sanja Lončar/ Ekonomski fakultetEkonomski fakultet iz Podgorice  obavještava javnost:

Kandidatkinja Sanja Lončar, javno će braniti magistarski rad na temu: “Model sistema poslovne inteligencije za analizu prodaje u telekomunikacionim kompanijama’’, pred komisijom u sastavu:

  1. Prof. dr Biljana Rondović, predsjednik
  2. Prof. dr Ljiljana Kašćelan, mentor
  3. Prof. dr Predrag Ivanović, član

Odbrana će se održati dana 21.12.2018.godine sa početkom u 11:00 časova u Sali TEMPUS  na Ekonomskom fakultetu Fakultetu u Podgorici.