Rektorat, 14.06.2017

Magistarski rad / Elektrotehnički fakultet / Tanja RogačUNIVERZITET CRNE GORE
Elektrotehnički fakultet – Podgorica

 

O B A V J E Š T A V A

javnost da će kandidatkinja Tanja Rogač, Spec.Sci, javno braniti magistarski rad pod nazivom: Primjena vremensko-frekvencijskih transformacija na hidrometeorološke podatke sa sliva rijeka Neretve i Trebišnjice“,pred Komisijom u sastavu:

1.  Prof. dr Ljubiša Stanković, Elektrotehnički fakultet u Podgorici, predsjednik,

2.  Prof. dr Miloš Daković, Elektrotehnički fakultet u Podgorici, mentor,

3. Prof. dr Irena Orović, Elektrotehnički fakultet u Podgorici, član.

Odbrana će se održati dana 23. 06. 2017. godine, sa početkom u 11:00 časova, u Svečanoj sali tehničkih fakultetau Podgorici.