Rektorat, 21.12.2018

Magistarski rad/ Marko Radović/ Fakultet političkih naukaU skladu sa Pravilima studiranja na postdiplomskim studijama (član 28, stav 2 Bilten Univerziteta Crne Gore, broj 339, od 09.03.2015. godine) magistarski rad kandidata Marka Radovića pod naslovom Uticaj psihoaktivnih supstanci na socijalno funkcionisanje zavisnika, izložen je u Bilbioteci Univerziteta Crne Gore i Bibioletici Fakulteta političkih nauka.

Primjedbe na rad se mogu dostaviti  Fakultetu političkih nauka u roku od 15 dana od dana isticanja obavještenja.