Rektorat, 31.12.2018

Magistarski rad/ Lazar Dulović/ Elektrotehnički fakultet                                                                       UNIVERZITET CRNE GORE

                                                               Elektrotehnički fakultet – Podgorica

                                                                                OBAVJEŠTENJE

 

 

 Magistarski rad Nesimetrija napona napajanja kao parametar kvaliteta električne energije i njen uticaj na karakteristike rada asinhronih motora, kandidata Lazara Dulovića, Spec.Sci, nalazi se u Univerzitetskoj biblioteci, radi uvida javnosti.