Rektorat, 26.11.2015

Prezentacija polaznih istraživanja / Pomorski fakultet Kotor / mr Jovan Šušić26.11.2015.  Pomorski fakultet Kotor


 

Mr Jovan Šušić, student doktorskih studija na Fakultetu za pomorstvo , na studijskom programu Pomorske nauke, 3. 12. 2015. godine ( četvrtak) sa početkom u 12,00 časova, u Sali za sjednice Fakulteta za pomorstvo, javno će braniti polazna istraživanja, prezentirati ciljeve i očekivane rezultate, te izložiti istraživački program doktorske teze ,,Istraživanje mogućnosti povišenja gotovosti brodskih pogonskih sistema primjenom savremenih metoda dijagnostike“.

Javno izlaganje, kandidat će održati pred  Komisijom za ocjenu podobnosti doktorske teze koja je formirana Odlukom Senata Univerziteta Crne Gore broj 08-1104/1 od 28.05. 2015. godine, u sastavu:

-  Dr Miodrag Bulatović, redovni profesor Mašinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore,

-  Dr Sanja Bauk, vanredni profesor Fakulteta za pomorstvo Univerziteta Crne Gore,

-  Dr Nikola Mihaljević, vanredni profesor Fakulteta za pomorstvo Univerziteta Crne Gore.