Rektorat, 16.06.2017

Doktorska disertacija mr Gorana Popivode/Prirodno-matematički fakultetO B A V J E Š T E NJ E

 

Doktorska disertacija Mr Gorana Popivode, zaposlenog na Prirodno-matematičkom fakultetu u Podgorici, pod nazivom "Ekstremi uslovno-Gausovih procesa", kao i Izvještaj Komisije o ocjeni i pregledu doktorske disertacije stavljaju se na uvid i ocjenu javnosti u Biblioteci Univerziteta Crne Gore u periodu od 30 dana, od dana objavljivanja obavještenja.

            Komisija za ocjenu i pregled doktorske disertacije:

  1. Dr Siniša Stamatović, redovni profesor PMF-a, Univerzitet Crne Gore – mentor;
  2. Dr Pavle Mladenović, redovni profesor Matematičkog fakulteta, Univerziteta u Beogradu;
  3. Dr Žana Kovijanić-Vukićević, redovni profesor PMF-a, Univerzitet Crne Gore;
  4. Dr Svjetlana Terzić, redovni profesor PMF-a, Univerzitet Crne Gore;
  5. Dr Božidar Popović, docent PMF-a, Univerzitet Crne Gore.